LEVEN IN KOEKELBERG, DAAR KIES JE VOOR !

Een nieuwe ploeg voor een nieuw project

Voor de nieuwe Lijst van de Burgemeester is de lokale politiek op een belangrijk keerpunt beland.

Je beoefent vandaag geen politiek meer zoals gisteren. De betrokkenheid van de burgers is gevoelig toegenomen de vorige jaren en de gemeente is de beste hefboom voor een geslaagde burgerparticipatie.

Wij stellen ook wat anders vast: Leven in Koekelberg, daar kies je voor!

Onze bijzonderheden maken dat leven in Koekelberg ook ‘anders leven’ is in het Brussels Gewest. Voor ons ligt de toekomst van Brussel hier, in het Noordwesten, aan deze zijde van het kanaal.

Ons verkiezingsprogramma is in deze geest opgesteld, strikt maar wel met plaats voor dromen.

Een ambitie voor Koekelberg

De ambitie van de nieuwe Lijst van de Burgemeester bestaat in een nieuw dubbel streefdoel: de gemeentepolitiek verrijken door een grotere openheid naar het sociale middenveld, en voor de volgende 6 jaar een gemeente uittekenen die gevrijwaard blijft van de overlast eigen aan de grootstad. Wij willen een moderne, comfortabele en aangename gemeente, waar je kiest voor rustig en aantrekkelijk wonen, zonder zorgen, dynamisch en open naar Europa. Opdat Koekelberg een gemeente blijft waarvoor je kiest!

De nieuwe Lijst van de Burgemeester stelt zich niet tevreden met een “leefbare” ruimte, wij willen het werk voortzetten opdat de keuze voor Koekelberg kansrijk blijft. Een opportuniteit voor eenieder, voor de kinderen, voor de familie.

Daarom gaan wij voor Respect en Levendigheid!

Respect:

Wij kiezen niet alleen voor respect voor de overheid, maar vooral voor de eerbiediging van waarden, regels, burgerzin, veiligheid en openbare netheid.

Een veeleisende keuze, om de sociale cohesie in onze gemeente te waarborgen (vb. : door het netwerk van beveiligingscamera’s te verhogen, door het aanwerven van gemeenschapswachten-vaststellers, …).

Levendigheid:

Wij kiezen voor een methodiek met verruiming van overleg en uitwisseling (vb.: adviesraden, nieuwe wijkraden, …).

Wij kiezen ook voor een nieuwe invulling van de ruimtelijke inrichting (vb. : oprichting van het CIRK, stadsmeubilair, kunst in de stad, openbare ruimte, informatie via nieuwe digitale kanalen, …)

De kandidaten op de lijst van de burgemeester

Een nieuwe ploeg van de Lijst van de Burgemeester

Deze nieuwe ploeg is samengesteld door een brede vertegenwoordiging van MR alsook kandidaten van DEFI, Open-VLD, SP.A, CD&V et vier verruimingskandidaten uit het maatschappelijk middenveld.

Als een hechte groep kiezen de partners van de meerderheid voor een nieuw project voor de Koekelbergenaars, en dat in wederzijds vertrouwen, waarmee ze de eigen politieke partijlijn overstijgen.

Alle Koekelbergse wijken zijn op de LB vertegenwoordigd en ook de professionele diversiteit is verzekerd: onderwijsmensen, zelfstandigen, ambtenaren, studenten, bedrijfsleiders, loontrekkenden, …

Vandaag stellen we u heel wat persoonlijkheden voor, een nieuwe ploeg, met 27 kandidaten, sommigen met veel ervaring, anderen als neofiet in politiek, maar allemaal met eenzelfde engagement voor hun gemeente en hun medeburgers.

Ook daar kiezen ze voor!

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Ons programma 2018 - 2024

Een overzicht van het programma in video

Onze bilan 2012 - 2018

Contact : info@lbkoekelberg.be - 0479 119 041